Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์
 วันที่ประกาศ 1, 4, 2014 [อ่านข่าว]
[1]  
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
''ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์'' 

1. เลือกเมนูลงทะเบียนส่งสารสารที่หน้าหลักเว็บไซต์

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว 

3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องตามที่ระบบกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบสำหรับจัดส่งวารสาร

4. โปรดจดจำ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ตรวจสอบสถานะวารสารของท่าน

5. ศึกษาการจัดส่งวารสารเพื่อเสนอตีพิมพ์ โดยการ Login เข้าระบบสำหรับส่งวาร

 

ผู้ประกาศ : กองบรรณาธิการ วันที่ประกาศ : 1, 4, 2014

 
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622