Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์
 วันที่ประกาศ 1, 4, 2014 [อ่านข่าว]
 
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

วิธีการสมัครสมาชิก / ข้อมูลผู้สมัคร ฟอร์มสมัครชิก
  1. กรอกข้อมูลรายละเอียดของท่านที่ฟอร์มสมัครสมาชิก
  2. กรอกโค้ดในช่องใส่โค้ดให้ถูกต้อง
  3. กด Submit เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก
  4. เมื่อการสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้สมัคร และแสดง Username และ Password เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ในการเข้าระบบส่งวารสาร เพื่อเสนอตีพิมพ์
  5. Username และ Password เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน กรุณาเก็บข้อมูลให้เป็นความลับ
  6. กรณีที่ท่านกรอกโค้ดไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกได้ ท่านต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
  7. หากท่านเกิดปัญหาในการสมัครสมาชิก กรุณาติดต่อสอบถามมายังกองบรรณาธิการ เพื่อทางเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ท่านได้
  8. Username และ Password สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

กองบรรณาธิการวารสาร
โทรศัพท์ (043) 742-622, (043) 722-118 ต่อ 180
โทรสาร (043) 713-622

 
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ

ที่อยู่ *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
ใส่โค้ด *
 
   
   


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622