Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
รายการกระทู้คำถามในระบบ
รหัสคำถาม หัวข้อคำถาม วันที่ส่ง
#123 เล่มวารสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2(27)รอบเดือน ก.ค.-ธ.ค.60 จะออกเมื่อใดค่ะติดต่อรับเล่มได้อย่างไร  8, 11, 2017 
#121 สมัครเป็นสมาชิกหลายครั้งแล้ว ยังไม่ได้ครับ  26, 10, 2017 
#115 สมัครแล้วแต่ลืม pass user ค่ะ  26, 7, 2017 
#114 ลงทะเบียนส่งวารสารไม่ได้ค่ะ  13, 7, 2017 
#113 ขอตีพิมพ์บทความวิจัยค่ะ  11, 7, 2017 
#111 สมัครสมาชิกแล้ว ไม่ได้รับuser password  8, 7, 2017 
#110 การตอบรับของวารสาร  7, 6, 2017 
#109 สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้UserและPassword  5, 6, 2017 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]  
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

เว็บบอร์ดวารสารคครุศาสตร์
ชื่อเรื่อง ''สอบถามความคืบหน้าที่ส่งบทความวิจัยไปค่ะ'' 

สอบถามความคืบหน้าการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ค่ะ ว่าอยู่ขั้นตอนใด
เนื่องด้วย ได้ส่งบทความ และโอนเงินค่าธรรมเนียมไปแล้ว
ชื่อ นางปัญญพร  ศรีเที่ยง ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะแล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

 
 
นางปัญญพร ศรีเที่ยง 17, 2, 2015 
 
ตอบโดย : admin วันที่ : 17, 3, 2015  

ทางกองบรรณาธิการได้ส่งเอกสารจาก Peer Review ทั้ง 2 ท่านส่งไปให้แก้ไขแล้วนะคะ  


ฟอร์มส่งคำตอบ
คำตอบ
ผู้ตอบ
ใส่โค้ด
 
 
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622