Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
รายการกระทู้คำถามในระบบ
รหัสคำถาม หัวข้อคำถาม วันที่ส่ง
#123 เล่มวารสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2(27)รอบเดือน ก.ค.-ธ.ค.60 จะออกเมื่อใดค่ะติดต่อรับเล่มได้อย่างไร  8, 11, 2017 
#121 สมัครเป็นสมาชิกหลายครั้งแล้ว ยังไม่ได้ครับ  26, 10, 2017 
#115 สมัครแล้วแต่ลืม pass user ค่ะ  26, 7, 2017 
#114 ลงทะเบียนส่งวารสารไม่ได้ค่ะ  13, 7, 2017 
#113 ขอตีพิมพ์บทความวิจัยค่ะ  11, 7, 2017 
#111 สมัครสมาชิกแล้ว ไม่ได้รับuser password  8, 7, 2017 
#110 การตอบรับของวารสาร  7, 6, 2017 
#109 สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้UserและPassword  5, 6, 2017 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]  
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

เว็บบอร์ดวารสารคครุศาสตร์
ชื่อเรื่อง ''ขอยกเลิกการตีพิมพ์'' 

ข้าพเจ้านางศศิธร  อินตุ่นได้ส่งบทความวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมจดบันทึกคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อตีพิมฑืเมื่อเดือนกค.58ที่ผ่านมา ขอยกเลิกการตีพิมพ์ดังกล่าว 
 
ศศิธร 29, 10, 2015 
 
ตอบโดย : admin วันที่ : 3, 11, 2015  

รับทราบค่ะ เนื่องจากทางคุณศศิธรส่งบทความเข้ามา        แต่ยังดำเนินการไม่ครบตามเงื่อนไขของทางวารสาร จึงสามารถแจ้งยกเลิกได้เลย 

ทางกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
 


ฟอร์มส่งคำตอบ
คำตอบ
ผู้ตอบ
ใส่โค้ด
 
 
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622