Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
รายการกระทู้คำถามในระบบ
รหัสคำถาม หัวข้อคำถาม วันที่ส่ง
#123 เล่มวารสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2(27)รอบเดือน ก.ค.-ธ.ค.60 จะออกเมื่อใดค่ะติดต่อรับเล่มได้อย่างไร  8, 11, 2017 
#121 สมัครเป็นสมาชิกหลายครั้งแล้ว ยังไม่ได้ครับ  26, 10, 2017 
#115 สมัครแล้วแต่ลืม pass user ค่ะ  26, 7, 2017 
#114 ลงทะเบียนส่งวารสารไม่ได้ค่ะ  13, 7, 2017 
#113 ขอตีพิมพ์บทความวิจัยค่ะ  11, 7, 2017 
#111 สมัครสมาชิกแล้ว ไม่ได้รับuser password  8, 7, 2017 
#110 การตอบรับของวารสาร  7, 6, 2017 
#109 สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้UserและPassword  5, 6, 2017 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]  
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

เว็บบอร์ดวารสารคครุศาสตร์
ชื่อเรื่อง ''บรรณาธิการ อนุมัติผ่านเกณฑ์ 1 เดือนแล้ว'' 

บรรณาธิการ อนุมัติผ่านเกณฑ์ 1 เดือนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม 57 ผมต้องรออะไรอีกไหมครับ หรือต้องรอให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนค่อยจะได้ แบบตอบรับตีพิมพ์ หรือต้องไปติดต่อขอใบตอบรับจากทางคณะเองครับ
 
 
บุญเพ็ง 3, 7, 2014 
 
ตอบโดย : admin วันที่ : 28, 7, 2014  

เรียน คุณบุญเพ็ง ตามเงื่อนไขการส่งบทความ นักศึกษาที่ส่งบทความต้อง
โอนเงินค่าสมาชิก และค่าตีพิมพ์บทความมาให้ทางกองบรรณาธิการและส่งหลักฐานการโอนกลับมายืนยันก่อน ทางกองบรรณาธิการจึงจะดำเนินการส่งบทความให้ Peer Review ตรวจสอบหากคุณบุญเพ็งดำเนินการตามเงื่อนไข ทั้งหมดแล้ว ก็รอการส่ง Comment กลับจาก Peer Review เพื่อแก้ไขบทความ
ค่ะ
 


ฟอร์มส่งคำตอบ
คำตอบ
ผู้ตอบ
ใส่โค้ด
 
 
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622