Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
รายการกระทู้คำถามในระบบ
รหัสคำถาม หัวข้อคำถาม วันที่ส่ง
#123 เล่มวารสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2(27)รอบเดือน ก.ค.-ธ.ค.60 จะออกเมื่อใดค่ะติดต่อรับเล่มได้อย่างไร  8, 11, 2017 
#121 สมัครเป็นสมาชิกหลายครั้งแล้ว ยังไม่ได้ครับ  26, 10, 2017 
#115 สมัครแล้วแต่ลืม pass user ค่ะ  26, 7, 2017 
#114 ลงทะเบียนส่งวารสารไม่ได้ค่ะ  13, 7, 2017 
#113 ขอตีพิมพ์บทความวิจัยค่ะ  11, 7, 2017 
#111 สมัครสมาชิกแล้ว ไม่ได้รับuser password  8, 7, 2017 
#110 การตอบรับของวารสาร  7, 6, 2017 
#109 สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้UserและPassword  5, 6, 2017 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]  
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

เว็บบอร์ดวารสารคครุศาสตร์
ชื่อเรื่อง ''การรับบทความเพื่อตีพิมพ์'' 

ด้วยดิฉันเรียนปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตอนนี้ได้พัฒนางานวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลียและพหุสัมผัส ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือ ทดลองใช้และวิเคราะห์ผลเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจบการศึกษาปริญญาเอกครั้งนี้จึงเรียนถามว่าวารสารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะพิจารณารับบ้างไหมคะ
 
 
อวยพร ออละมาลี 25, 4, 2016 
 
ตอบโดย : admin วันที่ : 23, 5, 2016  

สามารถส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์และติดต่อกล้บที่กองบรรณาธิการตามที่อยู่ที่ให้ไว้ไในเว้บได้ด้เลยค่ะ  


ฟอร์มส่งคำตอบ
คำตอบ
ผู้ตอบ
ใส่โค้ด
 
 
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622